About

About me


 

-The need to draw and paint has always been in my life.

I usually does not plan how the final result will be and prefer to paint on the basis of what appears unconsciously.

I often paint intuitive, what I feel at the moment and strives for the spontaneous expression in painting.

I'm very fond of mixing acrylic colors with collage and spray paints. I also like to try different techniques and experiment to find new ways of expressions.

 

-Behovet av att teckna och måla har alltid funnits i mitt liv.

Planerar vanligtvis inte hur slutresultatet ska bli och målar helst utifrån det som dyker upp omedvetet ur mitt inre.

Jag målar ofta intuitivt, det jag känner för i stunden och eftersträvar det spontana uttrycket i måleriet.

Jag tycker mycket om att blanda akrylfärger med collage och sprayfärger samt att  prova olika tekniker och experimentera mig fram till nya uttrycksätt.


© Copyright. All Rights Reserved.